Wie zijn wij?

De Rode Loper Thuishulp ontstond door de vraag: Hoe waarborgen we de continuïteit van thuiszorg in het Wijkse voor burgers en medewerkers? Is het niet tijd voor een Wijks Zorgbedrijf? Deze vragen zijn onderzocht door een groep thuiszorgklanten en medewerkers in samenwerking met Henk van Ravenhorst en oud manager Vitras, Conny van Tol. De uitkomsten zijn toen vastgelegd in een bedrijfsplan; de basis van het ontstaan van De Rode Loper Thuishulp.

De Rode Loper Thuishulp BV mocht op 1 februari 2010 starten in de pilot ‘’het Wijks Zorgbedrijf’’. Vragen over een klantgerichte relatie, zelfsturend en wijkgericht speelden hierin een belangrijke rol. Het motto werd dan ook dat er een grote betrokkenheid van thuishulpmedewerkers in de praktijk moet zijn, waarbij de zorg moet aansluiten bij wat de klant wil: de klant staat centraal en moet de regie kunnen nemen over de hulp bij het huishouden.

In 2012 mocht het bedrijf formeel inschuiven als zorgaanbieder hulp van het huishouden. Dat heeft geleid tot een forse groei van het aantal klanten en medewerkers. Nu – 2017- worden er 160 klanten geholpen door ruim 40 thuishulpmedewerkers.  Kracht is de vaste klant-medewerker relatie, flexibiliteit in het aanbod, waarborgen van continuïteit en werkplezier van de medewerkers.

Een groep ouders, medewerkers en vrijwilligers maakten zich in 2013 grote zorgen over het voornemen van Abrona om het Logeerhuis De Boeg te sluiten. Bij deze gesprekken waren Kees Oorschot en Henk van Ravenhorst betrokken, en zij hebben van Abrona het vertrouwen gekregen om het pand te gaan huren. Dit gebeurde onder de naam De Wijkse Loods. Met bestaande gasten werd gezocht naar een invulling van het pand. Logeren en naschoolse opvang van jongeren werd uitgebreid door klanten van Ammerpoort. Onder leiding van gezinscoach Marlous Dijk werd er dichtbij het kind gezocht naar ondersteuning en begeleiding van kind en ouders vanuit de Boeg.

In 2015 werd de gemeente Wijk bij Duurstede verantwoordelijk voor de beleidsterreinen Jeugdzorg, Begeleiding en Participatie. Met als centrale wens dichterbij de leefwereld van klant oplossingen om te helpen te zoeken. Dit sloot perfect aan bij de mogelijkheden die vanuit de Boeg ontdekt waren. De Rode Loper Thuishulp en De Wijkse Loods werden begin 2016 samengevoegd als één rechtspersoon. Samen met Dit is Het kreeg het zorgbedrijf de kans om van de kinderboerderij De Vliert een plek te maken waar burgers met afstand op de arbeidsmarkt aan de slag konden gaan. Daarnaast werd samen met Berg en Bosch – in de persoon van Gerda Jol – het verzuimproject van thuisblijvende jongeren in de Boeg opgezet.

Zo is er in 2015 een Wijks Zorgbedrijf ontstaan voor jong en oud. Voor een groep burgers, die met hulp thuis of ondersteunend op thuis langer zelfstandig kunnen blijven deelnemen aan de Wijkse samenleving. Inmiddels zijn er samenwerkingen opgezet met Wijk Sport, Daily-Fit, manage de Wildkamp, de Vliert etc. om kansen te benutten BINNEN de Wijkse Samenleving. Alles vanuit de wens om begeleiding en hulp te bieden vanuit de EIGEN leefwereld van de klant.

In 2016 kwam de boerderij de Ossewaard 7 op ons pad. Een schitterend groot pand met veel potentie voor het opzetten van: een dagopvang voor ouderen, werk-gerelateerde dagbesteding en het logeren voor jongeren. Ook is in dat jaar het project Schoon Wijk gestart: burgers met een afstand op de arbeidsmarkt doen hiermee werkervaring op midden in de Wijkse Samenleving. Werk wat af moet, sterke teambuilding en ‘’in de geslotenheid van de auto’’ jongeren helpen hun leven op orde te krijgen.

In het afstudeeronderzoek van Mascha, medewerkster bij De Rode Loper Thuishulp/De Wijkse Loods, schrijft zij:

”Daar waar bij andere organisaties regels en protocollen een basis vormen in het werken met mensen met een hulpvraag, doet De Wijkse Loods het anders. Zij werken vanuit het hart. Werken vanuit het hart betekent dat je afstemt, aanvoelt en je inleeft in de belevingswereld van de deelnemer(s). Je sluit aan op de behoefte van de deelnemer(s) en die behoeftes kunnen elke keer weer anders zijn. Ieder gezin is anders en iedere situatie is anders.”